«За Веру, Царя и Отечество»
(Продолжение. Начало в № 47 от 20 июня, 6 стр.) 5. «
49
Газета «Волга»