«За Веру, Царя и Отечество»
(Продолжение. Начало в № 47 от 20 июня, 6 стр.) «
36
Газета «Волга»